Минсельхоз: на 18 сентября собрано 113 млн тонн зерна

Намолочено 19,7 млн тонн (в 2016 г. – 18,3 млн тонн) при урожайности 28,3 ц/га (в 2016 г. – 23,6 ц/га).